Tandlæge Susanne Malling Pedersen

Vi behandler  både unge og voksne. Det er vigtigt for os, at du som patient har tillid til os, og føler dig tryg ved behandlingen.

Vi tilbyder gerne overslag på behandlingsmulighederne og finder sammen med dig frem til, hvor omfattende og hvorledes behandlingen skal udføres. Sommetider kan det være en fordel at dele behandlingen op i flere etaper, så der f.eks. laves parodontosebehandling nu, og så senere tages stilling til evt. krone eller protesebehandling.

Vi fastlægger individuelt, hvor hyppigt der er behov for tandundersøgelser og tandresninger. Når behandlingen er afsluttet, tilbyder vi at indkalde dig igen via sms, e-mail eller post. Hvis du ønsker det, aftaler vi din næste tid. Derved kan du lettest få den tid, som passer bedst for dig.

Der er 2 klinikassistenter, Christina og Dorthe. Begge assisterer på klinikken. Christina er mest i receptionen og Dorthe mest på klinikken. Dorthe foretager også tandrensninger og tandblegninger selv.